TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA ANGIELSKIEGO
SWORN TRANSLATOR
KATARZYNA KISZKA TP/2510/06
.

TŁUMACZENIE Z POLSKIEGO NA ANGIELSKI

1 strona przeliczeniowa (1125 znaków ze spacjami) – 35,00 PLN

Nazwa dokumentu

Cena tłumaczenia przysięgłego (PLN)

Skrócony odpis aktu urodzenia / małżeństwa / zgonu

od 30,00

Pełny odpis aktu urodzenia / małżeństwa / zgonu

od 50,00

Zaświadczenie o niekaralności

40,00

Dyplom wyższej uczelni

od 40,00

Świadectwo szkolne (szkoła podstawowa, średnia,   świadectwo maturalne itp.)

od 30,00

Świadectwo maturalne (Nowa Matura)

od 40,00

Świadectwo maturalne sprzed 2005 (1 str.) 3 str.

(35,00) 90,00

Świadectwo pracy (zależnie od ilości wpisów)

od 40,00

Zaświadczenie REGON

od 45,00

TŁUMACZENIA Z ANGIELSKIEGO NA POLSKI

1 strona przeliczeniowa (1125 znaków ze spacjami) – 32,00 PLN

Akt urodzenia (Wielka Brytania, Irlandia)

od 40,00

Akt urodzenia, małżeństwa (USA) zależnie od stanu,   który sporządził dokument i ilości wpisów

od 30,00

Akt małżeństwa (Wielka Brytania)

od 50,00

Dowód rejestracyjny V5C DVLA (Wielka Brytania)

od 70,00

Dowód rejestracyjny (tytuł własności pojazdu), USA -   zależnie od stanu, który sporządził dokument i ilości   wpisów

od 50,00

Prawo jazdy (Wielka Brytania, USA, Irlandia, Kanada)

od 30,00