TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA ANGIELSKIEGO
SWORN TRANSLATOR
KATARZYNA KISZKA TP/2510/06
.

TŁUMACZENIA UWIERZYTELNIONE (PRZYSIĘGŁE)

Tłumaczenia techniczne: zaświadczenia, certyfikaty, świadetwa kwalifikacyjne, uprawnienia, świadetwa legalizacji, oferty, umowy, karty charakterystyki, DTR, dokumenty rejestracji pojazdów

 

Tłumaczenia prawne: statuty, regulaminy, akty założycielskie, KRS, protokoły, akty normatywne, dokumenty firmowe i korporacyjne, dokumenty spadkowe, darowizny, zaświadczenia o niekaralności, poświadczenia, pełnomocnictwa, pozwy, dokumenty rozwodowe, opinie prawne, opinie biegłych, wnioski, postanowienia, akty notarialne oraz inne na życzenie klienta

 

Tłumaczenia medyczne: wyniki badań, wypisy, dokumentacja medyczna, uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza i pielęgniarki, zwolnienia lekarskie

 

Tłumaczenia finansowe, bankowe i ubezpieczeniowe: zaświadczenia bankowe i ubezpieczeniowe, umowy, sprawozdania finansowe, pisma,

 

Dokumenty urzędowe: akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, pisma, zaświadczenia, prawa jazdy paszporty